Điện thoại: 028 62 744 207 - Fax: 028 62 662 879

Trụ sở: 36 Đường Số 49, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP.HCM

  • vi
  • en

Cây Lúa

20/05/2017 bởi Nguyễn Cường

Sản phẩm mới

NPK 20-10-5+TE Lúa 1,2 và Bắp

Giá: Liên hệ

K-HUMATE

Giá: Liên hệ

DTP MKP (0-52-34 – ISRAEL)

Giá: Liên hệ

NPK GOLD STAR 16-16-8+13S

Giá: Liên hệ

SIÊU TẠO RỄ 5-50-5

Giá: Liên hệ

NPK CAPTAIN 20-20-15+TE

Giá: Liên hệ

K2SO4

Giá: Liên hệ

NPK 17-7-17+Bo+TE Tiêu, Cà Phê

Giá: Liên hệ